ZVÝŠILA SA VÁM SPLÁTKA HYPOTÉKY? MÁTE NÁROK NA ŠTÁTNY PRÍSPEVOK!

ZVÝŠILA SA VÁM SPLÁTKA HYPOTÉKY? MÁTE NÁROK NA ŠTÁTNY PRÍSPEVOK!

O príspevku

 • o príspevok môžete žiadať už od 2.1.2024 ak sa vám zvýšila pri refixácii úroková sadzba na vašej hypotéke
 • štát vám bude prispievať mesačne na základe Zákona o pomoci pri splácaní úveru na bývanie schváleného 1.1.2024  
 • výšku príspevku vypočíta banka
 • táto bude 75% zo zvýšenia splátky úveru, maximálne však 150€Podmienky pre získanie

 • príspevok sa poskytne len na 1 zmluvu o úvere na bývanie a 1 nehnuteľnosť, ktorá slúži výlučne na bývanie
 • musíte si pravidelne uhrádzať splátky úveru
 • zmluvu o úvere ste uzavreli pred 1.1.2024
 • nárok na príspevok má len jeden z dlžníkov
 • príjem žiadateľa a spoludlžníka za rok 2022 nesmie presiahnuť 1,6 - násobok priemernej mesačnej mzdy, teda 2086€
Ako požiadate

 • žiadate na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny
 • predložíte osobne, poštou alebo elektronickým kvalifikovaným podpisom žiadosť s kópiou zmluvy o úvere
 • úrad bude príspevok vyplácať mesiac pozadu na účet žiadateľa
 • ak sa vám úroková sadzba bude zvyšovať tento rok čiže v 2024, žiadosť môžete podať až od kalendárneho mesiaca, kedy došlo k zvýšeniu

 

Tlačivo - príspevok na splácanie

Používame cookies na optimalizáciu našich webových stránok a našich služieb. Ďalšie informácie o cookies nájdete tu.

Nastavenie