Zmeny poplatkov na katastri

Zmeny poplatkov na katastri

Od apríla 2024 nás čakajú významné zmeny v poplatkoch na katastri nehnuteľností. Naša realitná kancelária preto pre vás pripravila prehľad týchto zmien, aby ste boli na všetko pripravení. Či už plánujete kúpu, predaj alebo inú zmenu vo vašich nehnuteľnostiach, tento článok vám poskytne všetky potrebné informácie.

Prehľad nových poplatkov

Od 1. apríla 2024 došlo k aktualizácii sadzobníka poplatkov za služby katastra nehnuteľností. Zmeny sa dotýkajú nielen výšky poplatkov za zápis vlastníckych práv a iných práv k nehnuteľnostiam, ale aj poplatkov za výpisy z listu vlastníctva a za urýchlené konania. Dôležité je poznamenať, že niektoré poplatky boli zvýšené, zatiaľ čo iné zostali na rovnakej úrovni alebo boli dokonca znížené s cieľom zjednodušiť a zefektívniť procesy na katastri.

 

ZVÝŠENIE SPRÁVNYCH POPLATKOV PRI POSKYTOVANÍ INFORMÁCIÍ Z KATASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ: 

 

 

ZVÝŠENIE SPRÁVNYCH POPLATKOV NÁVRHOVÝCH KONANÍ:

 

Ako sa pripraviť na zmeny

Pre majiteľov nehnuteľností, ako aj pre tých, ktorí plánujú kúpu alebo predaj nehnuteľnosti, je dôležité oboznámiť sa s novými poplatkami a zvážiť ich vplyv na plánované transakcie. Odporúčame vám skontrolovať všetky potrebné dokumenty a uistiť sa, že sú v súlade s novými pravidlami. V prípade potreby neváhajte vyhľadať odbornú pomoc realitných profesionálov, ktorá vám môže pomôcť zabezpečiť plynulý priebeh vašich transakcií bez zbytočných komplikácií.

Vplyv zmien na trh nehnuteľností

Zmeny v poplatkoch na katastri môžu mať vplyv na celkový trh nehnuteľností. Je možné, že zvýšenie niektorých poplatkov povedie k miernemu zvýšeniu nákladov na transakcie, čo by mohlo ovplyvniť rozhodovanie kupujúcich a predávajúcich. Na druhej strane, zjednodušenie procesov a zníženie niektorých poplatkov by mohlo trh stimulovať. Ako realitná kancelária sledujeme tieto zmeny veľmi pozorne, aby sme vám mohli poskytnúť aktuálne informácie a poradenstvo.

Ak sa s nami chcete o niečom poradiť, kontaktujte nás prostredníctvom kontaktov na našej webovej stránke. Tešíme sa na vaše otázky a spoločne nájdeme najlepšie riešenie pre vaše potreby v oblasti nehnuteľností.

 

Používame cookies na optimalizáciu našich webových stránok a našich služieb. Ďalšie informácie o cookies nájdete tu.

Nastavenie