Obrat na trhu s nehnuteľnosťami! Ceny klesli, ale už je na ceste zmena.

Obrat na trhu s nehnuteľnosťami! Ceny klesli, ale už je na ceste zmena.

Bývanie sa v roku 2023 stalo cenovo dostupnejším, s poklesom cien bytov o takmer tretinu. Avšak, karta sa teraz môže obrátiť, a s ňou prichádza nová dynamika na trhu nehnuteľností v roku 2024. Nájmy stúpajú, no zaujímavou zmenou je pokles predajných cien nehnuteľností v minulom roku.

Ceny starších nehnuteľností v niektorých regiónoch klesli v priemere aj o 20 % až 30%. Súčasné ceny sa zdajú byť stabilizované, a začiatkom roku 2024 sa dokonca prejavuje mierne oživenie. Odborníci čakajú len mierny pokles cien na začiatku tohoto roka, následnú stabilizáciu a budúci pozvolný rast. Rast cien nehnuteľností sa odvíja od množstva faktorov, vrátane inflácie, úrokových sadzieb a geopolitických udalostí, ako je konflikt na Ukrajine.

Vzhľadom na nájmy sa predpokladá ďalší rast. Rôzne faktory, vrátane inflácie, cien energií a zvyšujúcich sa daní, budú pravdepodobne pokračovať v trende rastu nájmov aj v budúcnosti.

Rozdiely medzi cenami starších a nových bytov sa môžu ďalej prehlbovať. Staršie nehnuteľnosti sú momentálne podstatne lacnejšie, čo môže byť príležitosťou pre tých, ktorí hľadajú cenovo dostupné bývanie.

Vývoj na trhu nehnuteľností je komplexný a ovplyvňuje ho množstvo faktorov. Rok 2024 prinesie nové výzvy a príležitosti pre tých, ktorí majú záujem o bývanie, a je preto dôležité byť informovaný a pripravený na zmeny.

Používame cookies na optimalizáciu našich webových stránok a našich služieb. Ďalšie informácie o cookies nájdete tu.

Nastavenie